Українська мова 7 клас, 1 семестр. Нова програма (2015)українська література 7 клас 1 семестр

Автори: Л. П. Марецька, К. Ю. Голобородько, Т. Г. Окуневич, М. В. Чаловська
Видавництво: Основа
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 95
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 1.65 mb

У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для І семестру 7 класу за новою програмою 11-річної школи згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 585 від 29.05.2015. Конспекти складено за чіткою структурою, містять основні етапи уроку, але можуть бути доопрацьовані. Для вчителів української мови й літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

Зміст
Урок № 1 Мова — скарбниця духовності народу. Літературна норма української мови
Урок № 2 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях
Урок № 3 Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби міжфразового зв’язку в тексті. Усний стислий переказ тексту наукового стилю
Урок № 4 Частини мови. Вивчені групи орфограм в іменниках і прикметниках
Урок № 5 Правопис і вживання числівників та займенників
Урок № 6 Контрольний диктант. Навчальне аудіювання художнього тексту монологічного характеру
Урок № 7 Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок № 8 Форми дієслова. Неозначена форма дієслова (інфінітив) та особові форми
Урок № 9 Дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)
Урок № 10 Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини
Урок № 11 Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини
Урок № 12 Доконаний і недоконаний вид дієслова
Урок № 13 Часи дієслова. Теперішній час
Урок № 14 Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час
Урок № 15 Тематична контрольна робота № 1. Контрольний тест
Урок № 16 Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)
Урок № 17 Творення дієслів умовного й наказового способів
Урок № 18 Безособі дієслова
Урок № 19–20 Уроки розвитку комунікативних умінь № 4–5. Контрольний письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини
Урок № 21 Способи творення дієслів
Урок № 22 Дієслова і і іі дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу
Урок № 23 Букви е, и в особових закінченнях дієслів і та іі дієвідмін
Урок № 24 Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі
Урок № 25 Правопис -ться, -шся в кінці дієслів
Урок № 26 Буква ь в дієсловах наказового способу
Урок № 27 Не з дієсловами. Морфологічний розбір дієслів
Урок № 28 Тематична контрольна робота № 2. Контрольний тест. Контрольне читання мовчки тексту наукового стилю
Урок № 29 Дієприкметник як особлива форма дієслова. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Урок № 30 Активні й пасивні дієприкметники
Урок № 31 Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу
Урок № 32 Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі
Урок № 33 Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників
Урок № 34 Безособові дієслівні форми на -но, -то
Урок № 35 Написання н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
Урок № 36 Не з дієприкметниками
Урок № 37 Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль
Урок № 38 Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення
Урок № 39 Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників)
Урок № 40 Тематична контрольна робота № 3. Контрольний тест
Тексти для аудіювання
Список використаних джерел

Залишити відповідь

z