Геометрія 11 клас. Академічний рівень. Оновлена програмаАвтор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів, які викладають геометрію в 11 класі (академічний рівень). У посібнику враховані зміни до навчальних програм, чинні з 2016–2017 н. р. (розглянуті на Колегії МОН 8 вересня 2016 року).

Автори: О. О. Старова
Видавництво: Основа
Рік видання: 2017
Кількість сторінок: 144
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.3 mb

Зміст
Передмова
Календарне планування вивчення геометрії в 11 класі
Урок № 1. Двогранні кути. Лінійний кут двогранного кута
Урок № 2. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники
Урок № 3. Призма. Пряма і правильна призми
Урок № 4. Призма. Пряма і правильна призми
Урок № 5. Площі бічної і повної поверхонь призми
Урок № 6. Площі бічної і повної поверхонь призми
Урок № 7. Паралелепіпед
Урок № 8. Паралелепіпед
Урок № 9. Піраміда. Правильна піраміда
Урок № 10. Піраміда. Правильна піраміда
Урок № 11. Площі бічної і повної поверхонь піраміди
Урок № 12. Площі бічної і повної поверхонь піраміди
Урок № 13. Правильні многогранники
Урок № 14. Розв’язування задач
Урок № 15. Узагальнення знань із теми «Многогранники»
Урок № 16. Контрольна робота № 1
Урок № 17. Тіла і поверхні обертання. Циліндр і його елементи
Урок № 18. Переріз циліндра площинами
Урок № 19. Циліндр, вписаний у призму. Циліндр, описаний навколо призми
Урок № 20. Розв’язування задач
Урок № 21. Конус і його елементи
Урок № 22. Перерізи конуса площинами. Зрізаний конус
Урок № 23. Конус, вписаний у піраміду. Конус, описаний навколо піраміди
Урок № 24. Розв’язування задач
Урок № 25. Куля і сфера
Урок № 26. Взаємне розміщення кулі і площини. Переріз кулі площиною
Урок № 27. Площина, дотична до сфери
Урок № 28. Сфера, описана навколо многогранника. Сфера, вписана в многогранник
Урок № 29. Узагальнення знань із теми «Тіла обертання»
Урок № 30. Контрольна робота № 2
Урок № 31. Поняття про об’єм тіла. Основні властивості об’ємів. Об’єм паралелепіпеда
Урок № 32. Об’єм призми
Урок № 33. Об’єм піраміди
Урок № 34. Розв’язування задач
Урок № 35. Об’єм циліндра
Урок № 36. Об’єм конуса
Урок № 37. Об’єм кулі
Урок № 38. Розв’язування задач
Урок № 39. Площа бічної та повної поверхонь циліндра
Урок № 40. Площа бічної та повної поверхонь конуса
Урок № 41. Площа сфери
Урок № 42. Розв’язування задач
Урок № 43. Узагальнення знань із теми «Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл»
Урок № 44. Контрольна робота № 3
Урок № 45. Кути на площині. Види і властивості кутів
Урок № 46. Коло, круг, їхні елементи та властивості
Урок № 47. Трикутники, їхні елементи та властивості
Урок № 48. Ознаки рівності та подібності трикутників
Урок № 49. Прямокутний трикутник
Урок № 50. Розв’язування трикутників
Урок № 51. Чотирикутники та їхні властивості
Урок № 52. Чотирикутники та їхні властивості
Урок № 53. Многокутники та їхні властивості. Правильні многокутники
Урок № 54. Площа трикутників
Урок № 55. Площа чотирикутників
Урок № 56. Прямокутна система координат і вектори на площині
Урок № 57. Методи розв’язування планіметричних задач
Урок № 58. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота
Урок № 59. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі
Урок № 60. Перпендикулярність прямих і площин у просторі. Теорема про три перпендикуляри
Урок № 61. Відстані і кути у просторі
Урок № 62. Многогранники та їхні властивості
Урок № 63. Многогранники та їхні властивості
Урок № 64. Тіла обертання та їхні властивості
Урок № 65. Тіла обертання та їхні властивості
Урок № 66. Розв’язування задач. Тренувальна самостійна робота
Урок № 67. Контрольна робота № 4 (підсумкова)
Урок № 68. Узагальнення шкільного курсу стереометрії
Урок № 69 (резервна година). Розв’язування задач на встановлення відповідностей
Урок № 70 (резервна година). Виконання тренувальних тестів
Відповіді
Література

z