Математика 1 клас, 2 семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької)математика 1 клас 2 семестр рівкінд

Автори: М.О. Володарська, О.М. Пілаєва
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 152
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 4.03 mb

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків математики в 1 класі (II семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи.

Зміст
Орієнтовне календарне планування
Табличне додавання і віднімання чисел у межах 10 (продовження)
Урок 65. Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів
Урок 66. Таблиці додавання і віднімання числа 6. Додавання і віднімання числа частинами виду 1 + 2 + 4; 8 – 2 – 4. Співвідношення «на скільки більше (менше)?». Порівняння довжин відрізків. Розв’язування задач
Урок 67 . Знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання. Обчислення виразів на дві дії. Порівняння задач. Складання подібних задач. Побудова відрізків
Урок 68. Збільшення і зменшення числа на 6. Кругові приклади. Порівняння виразу і числа. Побудова геометричних фігур за зразком 15
Урок 69. Таблиці додавання і віднімання числа 7. Додавання і віднімання числа частинами виду 1 + 3 + 4; 8 – 3 – 4. Збільшення і зменшення числа на 7. Розв’язування задач
Урок 70. Порівняння виразів. Розв’язування прикладів і задач. Розпізнавання геометричних фігур
Урок 71. Таблиці додавання та віднімання чисел 8 і 9. Додавання і віднімання числа частинами виду 1 + 5 + 3; 10 – 4 – 4. Розв’язування задач. Побудова відрізків та порівняння їх довжин
Урок 72. Доповнення рівностей. Розв’язування «ланцюжків» прикладів. Побудова відрізків. Істинні та хибні твердження
Урок 73. Літр. Складання рівностей на додавання і віднімання з поданих чисел. Розв’язування задач на визначення місткості посудин
Урок 74. Кілограм. Поняття «важчий — легший». Розв’язування задач на визначення маси об’єктів
Урок 75. Додавання і віднімання чисел частинами. Побудова чотирикутника за зразком
Урок 76. Додавання і віднімання чисел частинами. Складання прикладів на додавання. Переставна властивість додавання. Розв’язування задач
Урок 77. Переставний закон додавання. Обчислення прикладів зручним способом. Складання рівностей і нерівностей із поданих чисел
Урок 78. Доповнення рівностей. Розв’язування прикладів і задач на засвоєння переставної властивості додавання. Істинні та хибні висловлювання
Урок 79. Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів

Нумерація чисел від 11 до 20. Додавання і віднімання у межах 20 на основі нумерації
Урок 80. Числа 11–20. Лічба від 10 до 20
Урок 81. «Сусіди» числа. Порівняння чисел у межах 20. Збільшення і зменшення чисел другого десятка на 1. Розв’язування задач на основі нумерації
Урок 82. Порівняння чисел у межах 20. Складання і розв’язування прикладів. Вимірювання і порівняння довжин сторін многокутників
Урок 83. Дециметр. Вимірювання і записування довжин відрізків. Побудова відрізків заданої довжини
Урок 84. Лічба в межах 20. Двоцифрові числа. Множина одноцифрових чисел, множина двоцифрових чисел. Множина натуральних чисел. Розв’язування і порівняння задач
Урок 85. Розрядна таблиця. Визначення кількості десятків і одиниць у числі. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Вимірювання і записування довжин відрізків
Урок 86. Просторові геометричні фігури (куб, куля, циліндр). Складання і розв’язування прикладів за таблицею. Розв’язування задач
Урок 87. Співвідношення між фігурами і формою предметів. Попереднє і наступне числа. Задачі, що містять відношення «на… більше (менше)»
Урок 88. Записування чисел під диктовку. Читання чисел у розрядній таблиці. Порівняння чисел. Розв’язування задач. Побудова відрізків
Урок 89. Числовий вираз. Складання числових виразів і обчислення їх значення. Розпізнавання геометричних фігур
Урок 90. Записування чисел під диктовку. Додавання і віднімання виду 12 + 1; 13 – 1. Порівняння чисел і одиниць вимірювання довжини. Розв’язування задач
Урок 91. Залежність різниці від зміни зменшуваного. Збільшення і зменшення чисел на 1. Розв’язування задач
Урок 92. Записування чисел у розрядну таблицю. Розкладання числа на розрядні доданки. Додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Розв’язування задач
Урок 93. Додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Парні і непарні числа. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток виду 13 + 4; 16 – 3. Розв’язування задач
Урок 94. Порівняння виразів. Пряма та обернена задачі. Розв’язування прикладів на дві дії. Побудова відрізків
Урок 95. Математичний диктант. Обчислення значень виразів. Порівняння і розв’язування задач. Побудова відрізків
Урок 96. Математичний диктант. Доповнення рівностей. Порівняння виразів без обчислень. Розв’язування задач за коротким записом. Розпізнавання многокутників і просторових фігур
Урок 97. Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів 73

Нумерація чисел від 21 до 100. Додавання і віднімання у межах 100 на основі нумерації
Урок 98. Десяток. Десятковий склад чисел. Числа від 21 до 39. Збільшення і зменшення чисел на кілька одиниць
Урок 99. Числа від 40 до 99. Утворення чисел. Попереднє і наступне числа
Урок 100. Лічба від 20 до 99. Порівняння двоцифрових чисел. Прилічування й відлічування по 1. Складання і розв’язування задач
Урок 101. Утворення числа 100. Додавання і віднімання десятками. Розв’язування задач
Урок 102. Математичний диктант. Записування чисел. Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Порівняння чисел. Розв’язування задач
Урок 103. Робота з розрядною таблицею. Розв’язування прямих і обернених задач. Складання обернених задач
Урок 104. Математичний диктант. Порівняння чисел, виразу і числа. Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язування задач
Урок 105. Математичний диктант. Порівняння виразу і числа. «Чарівний» квадрат. Розв’язування прикладів і задач
Урок 106. Дециметр. Метр. Вимірювальні прилади. Вимірювання розмірів предметів. Обчислення значень виразів
Урок 107. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Порівняння чисел. Розв’язування прикладів і задач
Урок 108. Складання виразів і обчислення їх значення. Доповнення рівностей. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Розв’язування задач
Урок 109. Круглі числа. Додавання і віднімання круглих чисел. Порівняння одиниць вимірювання довжини. Розв’язування задач
Урок 110. Позиційне значення цифр. Визначення у числах кількості одиниць першого і другого розрядів. Порівняння чисел. Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язування задач
Урок 111. Гривня. Перетворення одиниць вимірювання вартості. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання. Розв’язування задач
Урок 112. Визначення у числах кількості одиниць першого і другого розрядів. Додавання і віднімання одиниць вимірювання вартості. Кругові приклади. Творча робота над задачею
Урок 113. Розкладання двоцифрових чисел на розрядні доданки. Додавання й віднімання двоцифрових чисел, пов’язані із нумерацією. Складання і розв’язування задач за малюнками.Креслення відрізків
Урок 114. Утворення і записування чисел із поданих цифр. Обчислення прикладів. Розв’язування задач. Розпізнавання геометричних фігур
Урок 115. Додавання двоцифрових чисел виду 34 + 20. Розв’язування задач
Урок 116. Закріплення вивченого способу додавання. Математичний диктант. Складання і розв’язування задач
Урок 117. Віднімання двоцифрових чисел виду 45 – 20. «Сусіди» числа. Розв’язування задач
Урок 118. Закріплення вивченого способу віднімання. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач
Урок 119. Додавання виду 45 + 2. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач
Урок 120. Закріплення вивченого способу додавання. Розв’язування задач. Розпізнавання геометричних фігур. Утворення множин геометричних фігур
Урок 121. Віднімання виду 45 – 2. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач
Урок 122. Закріплення вивченого способу віднімання. Доповнення умови задачі. Порівняння чисел. Формулювання істинних висловлювань
Урок 123. Годинник. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач на час
Урок 124. Складання прикладів за таблицею. Одиниці вимірювання часу. Порівняння і перетворення одиниць вимірювання часу. Дні тижня
Урок 125. Доба. Різні способи читання часу за годинником. Чверть години. Половина години. Визначення часу за годинником
Урок 126. Визначення часу за годинником. Додавання і віднімання одиниць вимірювання часу. Задачі на час. Розпізнавання геометричних фігур
Урок 127. Додавання двоцифрових чисел виду 43 + 25. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач
Урок 128. Математичний диктант. Закріплення додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Розв’язування задач
Урок 129. Віднімання двоцифрових чисел виду 58 – 45. Порівняння виразу і числа. Складання і розв’язування задач. Побудова відрізків
Урок 130. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Доповнення рівностей. Розв’язування задач
Урок 131. Перевір свої знання. Узагальнення і систематизація знань учнів
Урок 132. Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів
Урок 133. Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів
Урок 134. Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів
Урок 135. Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення і систематизація знань учнів
Урок 136. Підсумковий урок за рік

Залишити відповідь

z