Математика 2 клас, 2 семестр (за підручником М.В. Богдановича, Г.П. Лишенка). Нова програмаПосібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування та розробки уроків математики в 2 класі  (II семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка (К. : Видавництво «Генеза», 2012).

Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволяють творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.

Для вчителів початкової школи.

Автори: Володарська М. О.
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 158
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.5 mb

Зміст
Орієнтовне календарне планування

Арифметичні дії множення та ділення (продовження)
Урок 66. Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів. Розв’язування задач
Урок 67. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач
Урок 68. Коло, круг та їх елементи. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Побудова кола. Розв’язування вправ і задач на вивчені випадки арифметичних дій
Урок 69. Вирази з дужками на дії різних ступенів. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3
Урок 70. Складання виразів з дужками. Повторення взаємозв’язку дій множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії
Урок 71. Повторення вивченого матеріалу. Знаходження значень виразів з дужками. Творча робота над задачею
Урок 72. Таблиця ділення на 3. Розв’язування задач
Урок 73. Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3. Правило знаходження периметра квадрата і прямокутника
Урок 74. Розв’язування задач на вивчені випадки арифметичних дій. Знаходження значень виразів. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром
Урок 75. Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Складання задач на дві дії за даним виразом. Знаходження значень виразів зі змінною. Самостійна робота
Урок 76. Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач на ділення і складених задач на три дії за планом
Урок 77. Контрольна робота № 5
Урок 78. Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4
Урок 79. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці множення числа 4. Складання задач
Урок 80. Закріплення таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, які містять табличні випадки множення числа 4
Урок 81. Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень виразів і розв’язування задач
Урок 82. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язанням
Урок 83. Половина, третина і чверть. Порівняння іменованих чисел, іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел. Порівняння виразів. Складання задач за схемами виразів
Урок 84. Таблиця множення числа 5. Знаходження значень виразів, у яких двічі повторюється та сама буква. Складання і розв’язування задачі за малюнком і схемою
Урок 85. Збільшення і зменшення числа у декілька разів. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5
Урок 86. Закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа у декілька разів
Урок 87. Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв’язування задач
Урок 88. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Порівняння виразів
Урок 89. Порядок виконання дій у виразах. Розв’язування задачі складанням виразу. Самостійна робота
Урок 90. Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Розв’язування задач
Урок 91. Контрольна робота № 6
Урок 92. Аналіз контрольної роботи. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження периметрів трикутників
Урок 93. Таблиця множення числа 6. Задачі на застосування порядку виконання дій. Знаходження значень виразів зі змінною, яка повторюється
Урок 94. Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задачі, які включають дворазове збільшення (зменшення) числа у декілька разів
Урок 95. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу. Задача на дворазове збільшення (зменшення) числа на декілька одиниць або у декілька разів. Перетворення величин, виражених в одиницях двох найменувань
Урок 96. Визначення часу за годинником. Дії з іменованими числами
Урок 97. Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6. Творча робота над задачею
Урок 98. Засвоєння таблиці ділення на 6. Знаходження довжини ламаної
Урок 99. Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6
Урок 100. Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів і розв’язування задач на дві дії
Урок 101. Розв’язування простих задач на порівняння. Знаходження невідомого від’ємника. Дії над величинами
Урок 102. Таблиця множення числа 7. Розв’язування задач
Урок 103. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7
Урок 104. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7. Складання виразів і знаходження їх значень
Урок 105. Таблиця ділення на 7. Задачі на кратне порівняння
Урок 106. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв’язування задач
Урок 107. Знаходження невідомого множника. Задачі на три дії. Самостійна робота
Урок 108. Закріплення знань таблиць множення і ділення. Задачі на знаходження третього числа за сумою двох інших
Урок 109. Контрольна робота № 7
Урок 110. Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8. Задачі на дві і три дії
Урок 111. Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач
Урок 112. Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач
Урок 113. Засвоєння таблиці множення числа 8. Розв’язування задач
Урок 114. Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач
Урок 115. Засвоєння таблиці ділення на 8.Розв’язування задач
Урок 116. Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач
Урок 117. Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач
Урок 118. Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач
Урок 119. Засвоєння таблиці множення числа 9. Розв’язування задач
Урок 120. Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9
Урок 121. Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування задач двома способами
Урок 122. Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування задач
Урок 123. Переставна властивість множення
Урок 124. Множення чисел 0; 1. Множення на 0; 1
Урок 125. Ділення на 1. Ділення рівних чисел
Урок 126. Ділення нуля на число. Неможливість ділення на 0
Урок 127. Повторення й закріплення вивченого. Знаходження значень виразів, у яких одна і та сама буква зустрічається двічі
Урок 128. Множення і ділення числа на 10. Самостійна робота
Урок 129. Повторення й закріплення вивченого
Урок 130. Контрольна робота № 8
Урок 131. Аналіз контрольної роботи. Повторення й закріплення вивченого

Повторення вивченого за рік
Урок 132. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток
Урок 133. Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток. Розв’язування задач
Урок 134. Усне додавання і віднімання у межах 100 з переходом через розряд
Урок 135. Співвідношення між одиницями вимірювання величин. Дії з іменованими числами
Урок 136. Узагальнення й систематизація знань. Підсумковий урок за рік

Додаток

Залишити відповідь

z