Математика. 2 клас, 2 семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької)Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків математики в 2 класі (II семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012)за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької.

Автори: М. О. Володарська
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 152
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 3 mb

Зміст
Орієнтовне календарне планування
Множення і ділення. Табличне множення і ділення (продовження)
Урок 66. Переставний закон множення
Урок 67. Таблиця множення числа 2. Розв’язування задач на множення.

Периметр квадрата

Урок 68. Збільшення числа на кілька одиниць і в кілька разів
Урок 69. Ознайомлення учнів з дією ділення. Ділення на вміщення і ділення на рівні частини.

Розв’язування задач

Урок 70. Взаємозв’язок між множенням і діленням. Складання прикладів на ділення
з прикладів на множення. Розв’язування задач
Урок 71. Таблиця ділення на 2. Розв’язування задач на ділення
Урок 72. Порядок виконання дій у виразах без дужок. Застосування таблиці ділення
на 2 для розв’язування задач
Урок 73. Назви чисел при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць і в кілька разів
Урок 74. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Розв’язування задач.
Порівняння виразів. Самостійна робота
Урок 75. Повторення таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів
Урок 76. Контрольна робота № 5
Урок 77. Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення на 1. Ділення рівних чисел
Урок 78. Таблиця множення числа 3. Знаходження значень виразів на дії різних ступенів.Розв’язування задач
Урок 79. Порядок дій у виразах на дії різних ступенів без дужок і з дужками.
Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3
Урок 80. Вправи на запам’ятовування таблиці множення числа 3. Повторення взаємозв’язку дій множення і ділення
Урок 81. Таблиця ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром
Урок 82. Повторення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач
Урок 83. Розв’язування задач з буквеними даними. Знаходження значень виразів
зі змінною
Урок 84. Розв’язування вправ і задач на застосування таблиці ділення на 3.
Знаходження периметра прямокутника
Урок 85. Таблиця множення числа 4. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці
множення числа 4
Урок 86. Таблиця ділення на 4. Застосування таблиці ділення для знаходження значень
виразів і розв’язування задач
Урок 87. Знаходження невідомого множника. Розв’язування рівнянь
Урок 88. Знаходження невідомого дільника і діленого. Розв’язування рівнянь
Урок 89. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 4. Порівняння задач та їх розв’язання
Урок 90. Таблиця множення числа 5. Розв’язування задач
Урок 91. Таблиця ділення на 5. Застосування таблиці для знаходження значення виразів і розв’язування задач
Урок 92. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5. Знаходження значень
буквених виразів. Самостійна робота
Урок 93. Розв’язування вправ і задач на засвоєння таблиці ділення на 5.
Розв’язування рівнянь
Урок 94. Контрольна робота № 6
Урок 95. Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 6. Одиниці вимірювання часу. Секунда. Визначення часу за годинником. Співвідношення між одиницями часу
Урок 96. Одиниці вимірювання часу. Рік, місяць. Визначення часу за годинником.
Співвідношення між одиницями часу
Урок 97. Визначення часу за годинником. Табель-календар. Розв’язування задач
Урок 98. Таблиця ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів, які включають ділення на 6.

Творча робота над задачею

Урок 99. Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач і прикладів,
які включають ділення на 6
Урок 100. Кратне порівняння чисел. Розв’язування простих задач на порівняння
Урок 101. Таблиця множення числа 7. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7
Урок 102. Порядок дій у виразах. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 7
Урок 103. Таблиця ділення на 7. Розв’язування задач
Урок 104. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Розв’язування задач
Урок 105. Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів
при сталому іншому. Самостійна робота
Урок 106. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7
Урок 107. Контрольна робота № 7
Урок 108. Аналіз контрольної роботи. Таблиця множення числа 8
Урок 109. Порядок дій у виразах. Розв’язування задач і прикладів, які включають множення числа 8
Урок 110. Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8.
Розв’язування задач
Урок 111. Засвоєння таблиці ділення на 8. Розв’язування задач із буквеними даними
Урок 112. Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач
Урок 113. Засвоєння таблиці множення числа 9. Розв’язування задач
Урок 114. Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9
Урок 115. Множення і ділення нуля. Множення на 0. Неможливість ділення на 0.
Розв’язування задач
Урок 116. Множення і ділення на 10. Розв’язування задач
Урок 117. Засвоєння таблиць множення і ділення
Урок 118. Засвоєння таблиць множення і ділення. Розв’язування нестандартних задач
Урок 119. Повторення й закріплення вивченого. Самостійна робота
Урок 120. Узагальнення і систематизація знань учнів. Розв’язування нестандартних задач
Урок 121. Контрольна робота № 8
Урок 122. Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

Повторення вивченого у другому класі

Урок 123. Числові множини. Додавання і віднімання чисел. Розв’язування задач
Урок 124. Табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток.
Розв’язування задач
Урок 125. Випадки додавання і віднімання виду 26 + 8; 26 – 8. Знаходження значень виразів зі змінною. Розв’язування задач
Урок 126. Повторення й закріплення вивченого. Розв’язування задач
Урок 127. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 35 + 27.
Розв’язування задач
Урок 128. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач
Урок 129. Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд виду 34 – 18.
Розв’язування задач
Урок 130. Повторення таблиць множення і ділення. Розв’язування задач
Урок 131. Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація
знань учнів. Самостійна робота
Урок 132. Повторення таблиць множення і ділення. Узагальнення і систематизація
знань учнів
Урок 133. Контрольна робота за рік. (Розв’язування прикладів)
Урок 134. Контрольна робота за рік. (Розв’язування задач)
Урок 135. Аналіз контрольної роботи. Систематизація й узагальнення знань учнів
Урок 136. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік
Додаток

Залишити відповідь

z