Математика 1 клас, 1 семестр (за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької)математика 1 клас 1 семестр рівкінд

Автори: М.О. Володарська, О.М. Пілаєва
Видавництво: Основа
Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 136
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 3.31 mb

Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків математики в 1 класі (I семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012). Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи.

Зміст
Орієнтовне календарне планування
Ознаки і властивості предметів. Множини. Геометричні фігури. Натуральні числа 1–10 і число 0
Урок 1. Вступ. Актуалізація знань учнів, сформованих у дошкільний період. Взаємне розміщення предметів у просторі і на площині. Підготовчі вправи до написання цифр
Урок 2. Об’єднання предметів у групи за певною ознакою. Лічба предметів
Урок 3. Лічба предметів. Об’єднання предметів у групи за певною ознакою. Множина. Елемент множини
Урок 4. Число. Співвіднесення множини і числа. Число 0
Урок 5. Порядкова лічба. Порівняння предметів («високий — низький»). Підготовчі вправи до написання цифр
Урок 6. Число і цифра 1. Поняття «один — багато», «перший». Написання цифри 1
Урок 7. Точка, лінія. Прямі лінії (вертикальні, горизонтальні, похилі). Крива лінія. Ламана лінія. Замкнена і незамкнена лінії. Утворення множин
Урок 8. Число і цифра 2. Поняття «другий». Наступне число. Написання цифри 2. Порівняння предметів за довжиною («довший — коротший»)
Урок 9. Промінь. Кут. Розпізнавання ліній. Написання цифр
Урок 10. Відрізок. Порівняння довжин відрізків. Ламана. Ланки ламаної лінії. Порівняння предметів за висотою («найвищий — найнижчий»). Розташування предметів «зліва, справа»
Урок 11. Число і цифра 3. Розташування предметів «зліва, справа». Поняття «третій». Попереднє і наступне числа. Об’єднання об’єктів у множини. Написання цифри 3
Урок 12. Трикутник. Сторона, вершина, кут трикутника. Порівняння предметів («найдовший — найкоротший», «однакові за довжиною»)
Урок 13. Склад числа 3. Порівняння предметів за різними ознаками. Малювання кружечків у зошиті
Урок 14. Порівняння кількості предметів («більше — менше», «порівну»). Знаки «>», «<», «=». Порівняння чисел у межах 3. Читання рівностей і нерівностей
Урок 15. Додавання і віднімання. Порівняння кількості предметів. Знаки «+» і «–». Написання знаків «+» і «–»
Урок 16. Порівняння предметів за різними ознаками. «Сусіди» числа. Формулювання суджень «якщо…, то…». Записування нерівностей
Урок 17. Число і цифра 4. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «четвертий». Розташування предметів на площині й у просторі («ближче — далі»). Написання цифри 4
Урок 18. Склад числа 4. Доповнення рівностей числами та знаками. Написання цифр
Урок 19. Чотирикутники. Розпізнавання геометричних фігур. Обчислення значення виразів
Урок 20. Число і цифра 5. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «п’ятий». Кількісна і порядкова лічба. «Сусіди» числа. Написання цифри 5
Урок 21. Склад числа 5. Порівняння кількості предметів, чисел. П’ятикутники. Розташування об’єктів у просторі і на площині
Урок 22. Закріплення знань про склад числа 5. Доповнення рівностей. Обчислення значень виразів. Монети номіналом «1 к.», «2 к.», «5 к.»
Урок 23. Число і цифра 6. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «шостий». «Сусіди» числа. Склад числа 6. Написання цифри 6
Урок 24. Закріплення знань про склад числа 6. Шестикутники. Обчислення значень виразів. Числовий промінь. Утворення чисел прилічуванням і відлічуванням 1
Урок 25. Доповнення до 6. Обчислення значень виразів за допомогою числового променя. Відповідність числа кількості об’єктів
Урок 26. Число і цифра 7. Поняття «сьомий». Порівняння кількості предметів. Додавання за допомогою числового променя. «Сусіди» числа. Написання цифри 7
Урок 27. Склад числа 7. Дні тижня. Обчислення значень виразів
Урок 28. Позначення точок, відрізків літерами латинського алфавіту. Порівняння довжин відрізків
Урок 29. Число і цифра 8. Поняття «восьмий». Склад числа 8. Додавання за допомогою числового променя. Написання цифри 8
Урок 30. Закріплення знань про склад числа 8. Доповнення рівностей. Поняття «порівну». Обчислення значень виразів
Урок 31. Число і цифра 9. Поняття «дев’ятий». Доповнення до 9. Порівняння чисел. Написання цифри 9. Читання рівностей і нерівностей
Урок 32. Склад числа 9. Порівняння чисел у межах 9. Доповнення рівностей
Урок 33. Складання прикладів на додавання і віднімання за малюнками. Многокутники. Обчислення значень виразів
Урок 34. Числа і цифри. Одноцифрові числа. Складання прикладів за числовими променями. Порівняння чисел
Урок 35. Додавання 0 і до 0. Віднімання 0 і рівних чисел. Круг. Розпізнавання геометричних фігур
Урок 36. Число 10. Поняття «десятий». Доповнення до 10. Утворення числа 10. Натуральні числа
Урок 37. Склад числа 10. Порівняння чисел у межах 10. Монета номіналом «10 к.». Розпізнавання геометричних фігур
Урок 38. Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків. Обчислення значень виразів. Доповнення рівностей і нерівностей
Урок 39. Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань учнів
Урок 40. Дія додавання. Назви компонентів і результату дії додавання. Знаходження суми чисел. Доповнення рівностей
Урок 41. Складання й обчислення прикладів на додавання за малюнками
Урок 42. Дія віднімання. Назви компонентів і результату дії віднімання. Знаходження різниці чисел
Урок 43. Складання і розв’язування прикладів на віднімання за малюнками. Доповнення рівностей. Вимірювання і порівняння довжин відрізків. Рівні відрізки
Урок 44. Зв’язок дій додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання із прикладів на додавання. Правило знаходження невідомого доданка. Розпізнавання геометричних фігур
Урок 45. Складання прикладів на віднімання за малюнками. Доповнення рівностей. Кругові приклади
Урок 46. Ознайомлення з поняттям «задача». Структурні частини задачі (умова, запитання, розв’язання, відповідь). Складання задач за малюнком, за рівністю, за розв’язанням
Урок 47. Складання задачі за малюнком. Задачі на знаходження остачі. Складання задачі за поданою рівністю
Урок 48. Складання і обчислення прикладів за таблицею. Розв’язування задачі, що містить поняття «стільки ж». Обчислення прикладів на дві дії
Урок 49. Перевір свої знання. Узагальнення й систематизація знань
Табличне додавання і віднімання чисел у межах 10
Урок 50. Таблиці додавання і віднімання числа 1. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач. Додавання і віднімання по 1 виду 4 + 1 + 1; 9 – 1 – 1
Урок 51. Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Складання і розв’язування задач за малюнками
Урок 52. Таблиці додавання і віднімання числа 2. Додавання і віднімання виду 7 + 2 + 1; 8 – 2 – 2. Додавання і віднімання по 2. Розв’язування задач
Урок 53. Обчислення значень виразів. Доповнення рівностей і нерівностей. Складання і розв’язування задач за малюнками
Урок 54. Поняття «на… більше», «на… менше». Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць
Урок 55. Складання і розв’язування задач за малюнком і схемою. Доповнення рівностей і нерівностей. Розпізнавання геометричних фігур
Урок 56. Таблиці додавання і віднімання числа 3. Додавання і віднімання числа частинами виду 6 + 2 + 1; 9 – 2 – 1. Додавання і віднімання по 3. Розв’язування задач
Урок 57. Правило знаходження невідомого доданка. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка. Залежність суми від зміни одного доданка
Урок 58. Правила знаходження невідомих від’ємника і зменшуваного. Обчислення значень виразів. Розв’язування задач
Урок 59. Закріплення додавання і віднімання числа 3. Складання й розв’язування задач за малюнком та схемою. Побудова відрізків. Порівняння виразу і числа
Урок 60. Таблиці додавання і віднімання числа 4. Додавання і віднімання числа частинами виду 5 + 2 + 2; 5 – 2 – 2. Складання і розв’язування задач
Урок 61. Додавання і віднімання по 4. Знаходження невідомих компонентів дій додавання та віднімання. Розв’язування і порівняння задач. Побудова відрізків
Урок 62. Зміна різниці залежно від зміни одного з компонентів дії віднімання. Порівняння виразів без обчислень. Многокутники. Вимірювання довжин сторін многокутників. Побудова многокутників за зразком
Урок 63. Таблиці додавання і віднімання числа 5. Додавання і віднімання числа частинами виду 3 + 2 + 3; 6 – 2 – 3. Збільшення і зменшення чисел на 5. Складання і розв’язування задачі за малюнком. Побудова відрізків
Урок 64. Порівняння кількості предметів. Співвідношення «на скільки більше (менше)?». Різницеве порівняння

Залишити відповідь

z