Біологія 7 клас. Нова програма (2015)біологія 7 клас 2015

Автори: К.М. Задорожний
Видавництво: Основа
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 128
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 5.04 mb

Посібник складено згідно з оновленою програмою Міністерства освіти і науки України (2015 р.). Орієнтовні плани-конспекти 62 уроків на відривних аркушах з полями для нотаток допоможуть учителеві скласти поурочні плани, доповнивши запропоновані у цьому виданні форми й методи роботи власними напрацюваннями з урахуванням навчальних досягнень учнів конкретного класу.

Для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміст
ВСТУП
Урок 1 Тварина — живий організм. Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин
Урок 2 Будова тварин: клітини і тканини
Урок 3 Будова тварин: органи та системи органів
Урок 4 Узагальнення та контроль знань із теми

ТЕМА 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН
Урок 5 Поняття про класифікацію тварин
Урок 6 Кишковопорожнинні
Урок 7 Кільчасті черви
Урок 8 Членистоногі
Урок 9 Ракоподібні
Урок 10 Павукоподібні
Урок 11 Комахи. Особливості будови та спосіб життя
Урок 12 Комахи. Різноманіття. Роль у природі та значення в житті людини
Урок 13 Практична робота № 1 «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах»
Урок 14 Молюски
Урок 15 Паразитичні безхребетні тварини. Внутрішні паразити
Урок 16 Паразитичні безхребетні тварини. Зовнішні паразити
Урок 17 Узагальнення та контроль знань
Урок 18 Риби. Особливості будови та спосіб життя
Урок 19 Риби. Різноманіття. Роль у природі та значення в житті людини
Урок 20 Амфібії. Особливості будови та спосіб життя
Урок 21 Амфібії. Різноманіття. Роль у природі та значення в житті людини
Урок 22 Рептилії або плазуни. Особливості будови та спосіб життя
Урок 23 Рептилії. Різноманіття. Роль у природі та значення в житті людини
Урок 24 Птахи. Особливості будови та спосіб життя
Урок 25 Птахи. Різноманіття. Роль у природі та значення в житті людини
Урок 26 Практична робота № 2 «Виявлення прикладів пристосувань до способу життя в різних птахів»
Урок 27 Ссавці. Особливості будови та спосіб життя
Урок 28 Ссавці. Різноманіття. Роль у природі та значення в житті людини
Урок 29 Практична робота № 3 «Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування»
Урок 30 Узагальнення та контроль знань з теми. Захист міні-проектів

ТЕМА 2. ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН
Урок 31 Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем
Урок 32 Дихання та газообмін у тварин
Урок 33 Транспорт речовин у тварин. Кров та її основні функції
Урок 34 Практична робота № 4 «Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин»
Урок 35 Виділення, його значення для організму
Урок 36 Опора і рух. Види скелету. Значення опорно-рухової системи
Урок 37 Практична робота № 5 «Порівняння будови скелетів хребетних тварин»
Урок 38 Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин
Урок 39 Узагальнення та контроль знань. Захист міні-проектів
Урок 40 Покриви тіла тварин, їхня різноманітність та функції
Урок 41 Подразливість як загальна властивість тварин. Органи чуття, їх значення
Урок 42 Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин
Урок 43 Практична робота № 6 «Порівняння будови головного мозку хребетних тварин»
Урок 44 Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини
Урок 45 Розвиток тварин. Періоди та тривалість життя тварин
Урок 46 Узагальнення та контроль знань з теми. Захист міні-проектів

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН
Урок 47 Поведінка тварин у природі та методи її вивчення
Урок 48 Вроджена та набута поведінка
Урок 49 Орієнтування та міграції тварин
Урок 50 Форми поведінки тварин
Урок 51 Суспільна поведінка тварин
Урок 52 Типи угруповань тварин
Урок 53 Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення
Урок 54 Практична робота № 7 «Визначення форм поведінки (або типів угруповань) тварин (за відеоматеріалами або описом)»
Урок 55 Узагальнення та контроль знань з теми. Захист міні-проектів

ТЕМА 4. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
Урок 56 Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища
Урок 57 Ланцюги живлення і потік енергії
Урок 58 Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях
Урок 59 Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика
Урок 60 Основи охорони природи. Природоохоронні території. Червона книга України
Урок 61 Узагальнення та контроль знань з теми

УЗАГАЛЬНЕННЯ
Урок 62 Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

Залишити відповідь

z